The Look-o-box

Intro

Dit is een Arduino project die ik heb gemaakt voor een schoolopdracht, in deze documentatie zal ik instructies geven over hoe je dit zelf ook kan maken en wat je ervoor nodig hebt. Ook leg ik hierin vast het concept, iteraties en een korte reflectie.

The Look-o-box

Concept

Wat dit apparaat doet is het om zich heen kijken en als het wat detecteert voor de sensor draait het de masker daarna toe, hiermee geeft het de persoon die ervoor staat het gevoel dat ie word bekeken.

waarom ik dit heb ontworpen is omdat het me een leuk interactieve idee leek om te maken en dat ik dit ook graag wilde implementeren in andere projecten.

Iteraties

Voor dit project heb ik een paar iteraties gemaakt op papier voor dat ik het echt in ging, ik heb voornamelijk iteraties gemaakt van positie van het masker en hoe de sensor werkt.

Reflectie

Dit was een zeer leuk en nuttig project in mijn ogen die zeer geslaagd is. Wat ik heb geleerd tijdens If This Then That is hoe Arduinos werken en hoe deze kan gebruiken, ook heb ik geleerd om servo motors en een afstandsensor te gebruiken wat handig is voor andere projecten in de toekomst. Dit vak was erg interessant en nuttig, de kennis die ik heb geleerd zak ik zeker kunnen toepassen voor toekomstige (persoonlijk) projecten.

Supplies

Onderdelen:

 • 2 SG90 micro servo’s
 • 1 Arduino uno,
 • 1 Afstand sensor 3-40 cm,
 • Usb-B kabel,

Materiaal:

 • 3D filament PLA wit,
 • 3D filament PLA groen,
 • seconden lijm,
 • soldeer tin,
 • breakout board,
 • pinnen,
 • 3 draadjes,
 • 6 schroefjes,

Gereedschap:

 • 3D printer,
 • soldeerbout,
 • schroevendraaier,

Step 1: Uitprinten Onderdelen

Step 1 The Look-o-box

Als eerste stap heb ik de behuizing, masker en alle kleine onderdelen ontworpen in Fusion 360. Vervolgens heb ik deze uitgeprint in groen PLA en het masker in wit. Hieronder heb ik de STL bestanden staan van elk onderdeel, print deze uit en ondertussen kun je beginnen met de elektronica te solderen.

Step 2: Layout Maken & Solderen

Step 2 The Look-o-box

Voor deze stap heb ik eerst een layout gemaakt op Tinkercad, omdat dit een simpele circuit heb ik het gelijk al alles vast gesoldeerd. Ik heb geprobeerd om het zo compact mogelijk te maken door het gebruik van pinnen waar de conrectors van de servo’s en sensor makkelijk op aangesloten kunnen worden. Soldeer de rij pinnen voor ground vast aan elkaar, doe het zelfde voor de voltage en voor de signaal soldeer een kabel aan elke pin (3x). twee van de onderste pinnen kunnen direct op de ground en 5v op de arduino gezet worden(zie foto), de andere drie kabels moeten naar de juiste nummer(zie layout).

Step 3: In Elkaar Zetten

Step 3 The Look-o-box

Als alles gereed is kan je het nu in elkaar zetten. Als eerste zou ik de Arduino in de behuizing doen en de breakout board vast maken met alle kabels in geplugd en later die van de servo’s en sensor, zet de servo hoorns erop en schroef deze vast.

vervolgens zet de servo’s in de deksel en monteer de sensor op het daarvoor bedoelde onderdeel(zie foto).

Maak het masker op het grote onderdeel vast met seconden lijm, wanneer de lijm hard is kan je de servo hoorn vast schroeven aan de onderkant.

Plug in de servo’s en sensor op de pinnen van de breakout bord en doe de deksel op de behuizing.

Als laatste doe de achterkant erop met de opening voor de usb-B kabel.

Step 4: Programmeren

//This is the code for my arduino project for If this then that, with intructions in the code.

#include <Servo.h>
Servo servosensor; //telling arduino how many servo there are. 
Servo servomasker; 

#define sensor A3 
int angle_servo = 90; //starting angle of the servo motors 
void setup() { 
servosensor.attach(2); //setting up the sensors 
servomasker.attach(3); Serial.begin(9600); // beginning of the sensor 
}
void loop() { 


for (angle_servo = 0; angle_servo <= 180; angle_servo += 1) { 
servosensor.write(angle_servo); // Code for servo 1, with this I let the servo with the sensor turn 180 degrees. 
delay(30); 
float volts = analogRead(sensor)*0.0048828125; // Code for sensor, this detects if there is something there.
int distance = 13*pow(volts, -1); delay(10); 
if (distance <= 10){ //code for servo 2, the sensor tells with this code the new position of the servo with the mask. 
Serial.println("I_See_You"); 
servomasker.write(angle_servo); 
} 
if (distance >= 20){ //this part is to check if the sensor works by telling the distance. 
Serial.println(distance); 
} 
} // This is the same code but in reverse. 
for (angle_servo = 180; angle_servo >= 0; angle_servo -= 1) {
servosensor.write(angle_servo ); 
delay(30); 
float volts = analogRead(sensor)*0.0048828125; int distance = 13*pow(volts, -1); delay(10); if (distance <= 10){ Serial.println("Gezien"); 
servomasker.write(angle_servo); } 
if (distance >= 20){ Serial.println(distance); 
} 
}
 delay(2000); 
}

Step 5: Testen & Klaar

Step 5 The Look-o-box

Als je nu bij deze stap bent dan ben je zo goed als klaar, maar de allerlaatste stap van dit project is het testen zoals:

 • Zijn servo’s goed gekalibreerd,
 • Alles overal goed in zit,
 • Code juist werkt,

Source: The Look-o-box

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top